Služby

Sprostredkujem všetky služby

Všetky služby poskytujem svojím klientom v cene dohodnutej provízie.

Realitné služby

Predaj, kúpu alebo prenájom Vášho:

 • bytu,
 • bytového domu,
 • rodinného domu, pozemku,
 • kancelárskeho priestoru,
 • komerčného priestoru,
 • ornej a lesnej pôdy,
 • nehnuteľností na Slovensku i v zahraničí

Poskytujem poradenský servis

 • osobná prehliadka nehnuteľností certifikovaným maklérom,
 • vyhotovenie fotodokumentácie,
 • stanovenie ceny nehnuteľnosti,
 • vytvorenie plánu predaja nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta,
 • poradenstvo pri dedičskom konaní,
 • pri riešení Bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • pri záložnom práve,
 • pri ťarche na liste vlastníctva,
 • pri zriaďovaní plnomocenstva,
 • pri exekučnom konaní,

Právny servis na zabezpečenie potrebných dokumentov k nehnuteľností

 • list vlastníctva
 • katastrálna mapa
 • potvrdenie od správcovskej spoločnosti
 • územno – plánovacia informácia

Vypracovanie návrhu

 • kúpnej zmluvy – notárskej zápisnice
 • nájomnej zmluvy
 • notárskej zápisnice o úschove

Na katastrálnom úrade

 • podanie vkladu na zmenu vlastníckeho práva
 • záložného práva
 • výmaz záložného práva, ťarchy

Hypotekárny servis

 • zabezpečujeme i kompletný hypotekárny servis

Zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností sú vždy vypracované formou notárskej zápisnice, čo je najvyššia možná ochrana zúčastnených strán.

parallax background

Máte otázku? Neváhajte ma kontaktovať.